Uncategorized

Test kompetencji

Na końcu nauki w gimnazjum uczniów czeka egzamin kompetencji. Od niedawna oprócz testu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać też egzamin z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum opiera się poniekąd na ulepszaniu umiejętności takich jak słuchanie, czytanie i w niewielkim poziomie pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje z kolei mówienia, w tak dużym stopniu jak ma to miejsce w liceum, gdy maturzysta musi zdać egzamin ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest zatem czysto akademicka, totalnie nieprzydatna za granicą, aczkolwiek stanowi podwalinę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Popularnym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do pojedynczych paragrafów. Zadanie to ma sprawdzić biegłość czytania ze zrozumieniem. Na starcie odbywa się część słuchowa, a więc odsłuchanie nagrania, a następnie zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli chodzi o umiejętność pisania to może się przydarzyć opis obrazka. Uczeń ma wówczas za zadanie napisać co widzi na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na zapytywanie uzupełniające umieszczone w poleceniu do zadania.