Uncategorized

Wypadek przy pracy

Wypadek przy robocie może mieć miejsce z powodu nieprawidłowego działania narzędzi bądź nieznajomości zasad BHP. W obu przypadkach konsekwencje doświadczy pracodawca. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z głównych obowiązków posiadacza zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy w większości przypadków mają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami osobowymi, a szczegółowiej z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków kwalifikuje się m.in. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć ze względu nieszczęśliwego wypadku. Pośród pracowników popularne jest też ubezpieczenie na dożycie, a więc takie, które umożliwia wpłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela, jeżeli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia zabezpieczenia. Tego gatunku umowy są ubezpieczeniami długoterminowymi. Przedsiębiorstwo ma obowiązek oddania wpłaconych przez osobę składek, jeżeli umrze w trakcie trwania terminu zabezpieczenia. Niejednokrotnie okres taki przemija, kiedy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.